Trang chủ » Tuyển dụng
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Cần tuyển 18 lao động phổ thông làm việc tại các tỉnh:
01 làm việc tại Thừa Thiên Huế
02 Làm việc tại TP. Đà Đẵng
04 Làm việc tại Khánh Hòa
01 Làm việc tại Ninh Thuận
05 Làm việc tại Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh
Điều...
Chi tiết
KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC Tuyển 02 kỹ sư chuyên ngành sich học
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm.
Làm việc tại phòng nghiên cứu thực nghiệm
Lương thỏa thuận, chết độ theo quy định của pháp luật
Chi tiết
KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC Cần tiển 02 kỹ sư chuyên ngành hóa
Kinh nghiệm ít nhất 03 năm
Lương thỏa thuận, chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Làm việc tại phòng thí nghiêm.
Chi tiết