Trang chủ » Dịch vụ
Phương pháp phòng mối tại Việt Nam Do đặc thù phương thức sinh sống của mối, hình thái giữa các cá thể trong một quần thể đồng nhất có những tiến hoá rất lớn thời gian tồn tại của một quần thể rất dài ít nhất cũng mấy năm ( thường là 10 năm)Ở vùng nhiệt đới... Chi tiết
Phương pháp phòng mối trên thế giới Công nghệ diệt mối phổ biến nhất trên thế giới hiện nay là công nghệ bả…. Trong đó có thể được chia thành 2 nhóm: nhóm làm cản trở quá trình tổng hợp ki tin điển hình là Hexaflumuron, Diflubensuron…, nhóm làm rối loạn quá trình trao đổi chất như... Chi tiết
Phương pháp vật lý Mối cần ba yếu tố để tăng trưởng: thức ăn, ẩm độ và nơi trú ẳn. Vấn đề là không tạo các điều kiện thuận lợi nầy cho chúng! Chi tiết