Trang chủ » Dự án thực hiện » Bệnh Viện Kiên Giang

Bệnh Viện Kiên Giang

Bệnh Viện Kiên Giang
Hình khác


 Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Anzen thực hiện chống mối tại Kiên Giang

Công trình: Bệnh Viên Đa Khoa tỉnh Kiên Giang, quy mô 1020 giường.

Diện tích chống mối đợt 1: 11.200 m2.

Tời gian thực hiện chống mối: 12 tháng