Trang chủ » Dự án thực hiện » Ct.nhà kho cảng ICD

Ct.nhà kho cảng ICD

Ct.nhà kho cảng ICD
Hình khác


Công ty CP trừ mối côn trùng vừa trúng thầu công trình nhà kho ICD

Tên công trình: nhà kho icd

Số lưởng: 04 kho, diện tích 40.000 m2

Hạng mục: chống mối