Trang chủ » Dự án thực hiện » Công trình Nhà xưởng Sợi

Công trình Nhà xưởng Sợi

Công trình Nhà xưởng Sợi
Hình khác


Công trình: Công trình Nhà xưởng Sợi 2

Địa chỉ: Cụm CN Hải Sơn (mở rộng), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Hạng mục: Phòng Chống mối

Diện tích: 50.000 m2